KONYA ÖNEMLİ TELEFONLAR - RESMİ KURUMLAR TELEFON NUMARALARI

KURUM ADITELEFON NUMARASI
Valilik+90 332 351 11 18
Valilik+90 332 351 52 30
İl Daimi Encümeni+90 332 351 19 97
Meram Kaymakamlığı+90 332 351 88 30
Sivil Savunma Müdürlüğü+90 332 322 02 94
Sosyal Yard. ve Day. Vakfi+90 332 322 04 74
Büyük Şehir Belediyesi Santral+90 332 235 46 00
Büyük Şehir Belediye Başkanı+90 332 235 46 23
Basın ve Halkla İlişkiler+90 332 235 46 42
Beso İşletme Müdürlüğü+90 332 235 46 29
Fen İşletme Müdürlüğü+90 332 235 46 21
Hal Müdürlüğü+90 332 235 46 48
İtfaiye Müdürlüğü+90 332 351 25 01
Koski Genel Müdürlüğü +90 332 235 46 34
Levazim Müdürlüğü+90 332 235 46 39
Karatay Bld. Sekreter+90 332 235 46 33
Meram Bld. Başkanı+90 332 235 46 31
Selcuklu Bld. Santral+90 332 320 94 50
Askerlik Daire Başkanlığı Santral+90 332 322 45 21
Bagkur Santral+90 332 236 07 90
Bayındırlık ve İskan M. Santral+90 332 235 45 20
Bolge Calisma Müdürlüğü+90 332 352 80 21
Bolge İdari Mah. Başkanlığı+90 332 352 48 51
İdari Mah. Başkanlığı+90 332 351 74 97
Vergi Mah. Başkanlığı+90 332 352 48 52
Cumhuriyet Savcılığı Santral+90 332 351 31 34
Defterdarlik Santral+90 332 236 56 00
Devlet Demir Yolları Santral+90 332 322 36 80
Devlet Guvenlik Mah. Santral+90 332 352 14 90
Devlet Malzeme Ofisi+90 332 322 40 52
Devlet Su İsleri Santral+90 332 322 01 91
Emniyet Müdürlüğü Santral+90 332 233 83 73
Genclik Spor İl Müdürlüğü+90 332 322 79 53
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü+90 332 352 27 08
Gümrük Müdürlüğü+90 332 351 31 32
Karatay Halk Egitim Merkezi+90 332 350 70 37
Meram Halk Egitim Merkezi+90 332 351 59 00
Selcuklu Halk Egitim Merk.+90 332 322 56 44
Halk Kutuphanesi+90 332 351 34 25
Milli Egitim Müdürlüğü Santral+90 332 353 30 50
Milli Egitim Müdürlüğü Selcuklu+90 332 322 65 80
Milli Egitim Müdürlüğü Meram+90 332 353 31 66
Milli Egitim Müdürlüğü Karatay+90 332 352 80 95
Müftülük Santral+90 332 350 61 58
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Kampüs Santral+90 332 241 00 41

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !